Registrácia Chateau Run 2017

Ďakujeme, kapacita bežeckého podujatia Chateau Run 2017 bola naplnená na 100%. Ďalšie registácie sú uzavreté.